Browse Weeds

Browse all weeds
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Page 4 of 4
habit in flower (Photo: Sheldon Navie)

shoebutton ardisia

Ardisia elliptica
Also known as: shoebutton ardisia, ardisia, China shrub, duck's eye, jet berry, shoebutton,
Read more
infestation (Photo: Sheldon Navie)

spiny amaranth

Amaranthus spinosus
Also known as: spiny amaranth, needle burr, spiny pigweed, thorny amaranth, thorny pigweed,
Read more
Page 4 of 4